Hoppa till innehåll

Projekten

Det övergripande syftet med LÄRANDE BYGD är att öka kunskap om och engagemang för närmiljö, och därmed göra lokala kultur & naturvärden tillgängliga för boende och därmed också  öka turismvärden i Berg. Syftet är också att utveckla och berätta om de metoder som används och testas för att skapa engagemang och samverkansglädje också på andra platser.

Projekten som drivs inom Lärande Bygd är:

Naturvård
Här är syftet att sätta fokus på lokala naturvärden och vård av dessa, att öka medvetenheten och uppmuntra till ansvar och handling för en hållbar och vacker närmiljö. Målet är att öka samverkan och nätverk mellan markägare, föreningar och företag.

Aktiviteter:
– Koordinera och samverka för vård av kultur- och naturvärden genom att skapa nätverk mellan markägare, föreningar och företag.
– Sätta fokus på natursköna platser och därmed gör dem tillgängliga för såväl besökare som boende.
– Skapa nätverk mellan natur –  och miljöintresserade föreningar i bygden.

Kunskapsbanken
Vi vill i en “anti-janteanda” sammanlänka och överföra kunskap  i Bergsocken. Därmed göra den synlig och tillgänglig. Detta gäller såväl traditionell som ny och tyst kunskap. Målet är att uppmuntra en bred kunskapsdelning och att sätta alla mänskliga resurser i spel i byn. Metoden vi använder tar sin utgångspunkt i generations- och sektorskorsande möten av olika slag.

Aktiviteter:
– Samla och inventera lokalt vetande,  inspiration och nyfikenhet.
– Etablera ett kalendarium för att dela kunskap mellan föreningar, privatpersoner och företag.
– Samverka med närliggande områden.

Stora Lilla Björka
Syftet med detta projektet är att utveckla den nuvarande verksamheten på Elin Wägners Lilla Björka. Målet är att skapa en lokal, nationell och internationell mötesplats med utgångspunkt från Elin Wägners tankar och idéer om fred, miljö och jämställdhet. Sättet att göra det på tror vi är att skapa levande samtal och lokal handling som stödjer dessa temans utveckling och relevans idag. På så sätt hoppas vi att  Lilla Björka blir en fysisk plats som uppmuntrar till både tanke och handling och en länk mellan lokal kunskap och globala förändringar.

Aktiviteter:
Bjuda in till lokala och globala samtal om hållbar utveckling i linje med Elin Wägners idévärld.
– Etablera en mötesplats och nätverk mellan föreningar och företag som arbetar med Wägners teman som utgångspunkt.
– Regelbundet arrangera BJUDNINGEN utifrån teman relevanta för den lokala och regionala miljön, på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt plan.
– Varje år anordnas Kunskapskonferens där insikter och utsikter inom dessa teman fördjupas och metodutvecklingen delas av projektgrupperna och Bergsocken.

Engagemangsmetoden
Detta är den metod som kommer att utvecklas och metodiskt testas under genomförandet av samtliga delprojekt. Metoden stödjer tillämpning av Leaders värderingar: underifrånperspektiv, trepartnerskap, innovation, överförbarhet, närhet till beslut, samarbete i nätverk mellan regioner och länder. Tanken är att utveckla ett sätt att arbeta på som är användbart i Bergs socken med omnejd, för att sedan använda som exempel och inspiration för andra projekt och Leaderområden.

Aktiviteter:
– Testa och metodiskt utveckla Engagemangsmetoden genom arbete med pågående och framtida projekt i Lärande bygd.
– Utforma praktiska verktyg och dela med sig till andra Leaderområden och Leader Linné projekt..
– Utvärdera metodens användbarhet och potential.
– Publicera Engagemangsmetoden.

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: