Hoppa till innehåll

Om

Namnet Lärande Bygd  kommer ifrån en idé som vi gillar.

Vi tror nämligen att en hållbar landsbygd är en plats & en grupp människor som är nyfikna på vad de kan lära sig av varandra och tillsammans.  Där det finns möjligheter att mötas, samtala och inspirera varandra. Där vi drömmer gemensamt. En hållbar landsbygd är en plats som vi  som bor där, är experter på. Framtiden är god och om vi agera ifrån en positiv framtidstro, kommer vi får mer av det.  För det är vi tror att vi kan skapa framtiden. Men vi tror inte att den är linjär, framtiden alltså,  den är heller inte enkelriktad därför är det viktigt att lära ifrån historien och samtidigt ifrån nuet. Vi tror att framtiden kan komma i många olika former och med överraskningar, därför vill vi vara flexibla och redo.

HISTORIEN OM LÄRANDE BYGD
Historien om Lärande Bygd startade sommaren 2009 då ansökte Bergs sockenråd tillsammans med Bergs Hembygdsförening, Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka om projektstöd till en inventering av Bergs socken. Denna förstudie kallades Knuff och fick sitt namn av de 5 områdena som skulle undersökas. Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företag. Förstudien Knuff startade i mitten av februari 2010 och pågick 6 månader. Förstudien skapade riktigt intressanta resultat och mer än en tiondel av invånarna i Bergs socken var direkt involverade i arbetet med socknens framtid. Det bildades projektgrupper som arbetade fram idéer och tittade på möjligheter för utveckling i Bergsocken. Efter ett tiotal möten mellan personer, företag och föreningar beslutade invånarna i Bergs socken att det fanns 9 idéer vilka man önskade genomföra. Två projektansökningar  skickades till Leader Linné. Lärande Bygds systeransökan heter Branding Berg och de båda blev godkända. Lärande Bygds startades i mitten av november 2010. Projekten som drivs i Lärande Bygd heter: Kunskapsbanken, Naturvård, Stora Lilla Björka och Engagemangsmetoden. Du kan läsa mer om dem under PROJEKT.

RÅA -FAKTA
– Lärande Bygd är ett landsbygds utvecklingsprojekt  i Berg med livslängd på 2 år.
– Projektägare är Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka, men flera olika föreningar, individer och företag i Bergsocken med omnejd driver projektet.
– Projektet har en budget på 890 000 kr de är finansierat av Leader Linné.
– Berg ligger 35 km norr om Växjö.

Du kan läsa projektplanen här.

Annonser
%d bloggare gillar detta: